خدمات شبكه و امنيت

 

فعاليت در زمينه شبكه :

 

 • طراحي و پياده سازي راه حلهاي امنيت و شبكه  Network Security
 • پياده سازي سيستم هاي امنيتي، دوربينهاي مدار بسته و حراستي
 • راه اندازي DataCenter
 • راه اندازي ISP ها
 • راه اندازي كافي نت
 • راه اندازي سيستم هاي اطلاعاتي و شبكه هاي E-Learning
 • طراحي و راه اندازي سيستم هاي اتوماسيون و مالي
 • راه اندازي شبكه هاي سازمانهاي دولتي
 • راه اندازي شبكه ها و سايت آموزشي
 • راه اندازي مخابرات مبتني بر شبكه هاي كامپيوتري (Voip)
 • پياده سازي سيستمهاي زيرساخت شبكه و فيبر نوري و كابل(Passive)
 • خريد ، نصب و راه اندازي تمامي تجهيزات شبكه
 • و....