مشتريان ما
  •  مركز بهداشت دانشگاه تهران
  •  اداره کل منابع طبيعي استان مازندران
  •  اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان مازندران 
  •  اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران
  •  اداره کل بنیاد شهید استان مازندران
  •  اداره کل بهزیستی استان مازندران
  •  تفاهم نامه همکاری با کلیه مراکز قرانی کشور
  •  اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان غربی
  •  اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران
  •  اداره کل گاز استان مازندران
  •  اداره کل شیلات استان مازندران
  •  ارائه خدمات به اداره کل ارشاد استان مازندران
  •  ارائه خدمات به اداره کل سازمان تبلیغات استان مازندران
  •  ارائه خدمات به اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 
  •  اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
  •  شركت تعاونی فرهنگيان استان مازندران
  •  شرکت تعاونی مخابرات استان مازندران 
  •  بنیاد توسعه کارآفرینی استان
  •  شرکت تعاونی مخابرات استان
  •  شرکت همیاران همراه استان مازندران وابسته به مخابرات استان 
  •  پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور
  •  فرمانداري شهرستان بابل،فرمانداري شهرستان قائمشهر و...
  •  تربیت بدنی شهرستان قائمشهر
  •  اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قائمشهر
  •  هيئت واليبال استان مازندران
  •  شهرداری یاسوج
  •  شهرداري گتاب
  •  شهرداري اميركلا
  •  آموزش و پرورش شهرستان بابل
  •  آموزش و پرورش شهرستان سلماس
  •  آموزش و پرورش شهرستان ساری
  •  آموزش و پرورش شهرستان جويبار
  •  آموزش و پرورش بندپي شرقي و...
  •