برخي از مشتريان ما
 •   مركز بهداشت دانشگاه تهران
 •   اداره کل منابع طبيعي استان مازندران
 •   اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان مازندران 
 •   اداره کل اداره گاز استان مازندران
 •   اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران 
 •   اداره کل شیلات استان مازندران
 •   ارائه خدمات به اداره کل ارشاد استان مازندران
 •   ارائه خدمات به اداره کل سازمان تبلیغات استان مازندران
 •   ارائه خدمات به اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 
 •   شركت تعاونی فرهنگيان استان مازندران
 •   شرکت تعاونی مخابرات استان مازندران  
 •   پژوهشکده انستیتو پاستور شمال کشور
 •   فرمانداري شهرستان بابل
 •   فرمانداري شهرستان قائمشهر
 •   تربیت بدنی شهرستان قائمشهر
 •   اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قائمشهر
 •   هيئت واليبال استان مازندران
 •   شهرداري گتاب
 •   شهرداري اميركلا
 •   آموزش و پرورش شهرستان بابل
 •   آموزش و پرورش شهرستان جويبار
 •   آموزش و پرورش بندپي شرقي
 •   اداره بهداشت شهرستان بابل
 •   اداره بهداشت شهرستان آمل
 •   اداره بهداشت شهرستان بابلسر
 •   اداره بهداشت شهرستان نکا
 •   بخشداري مركزي بابل
 •   دانشگاه علوم و فنون مازندران
 •   موسسه آموزش عالی تجن
 •   دانشگاه پیام نور بهنمیر
 •   جهاد كشاورزي مرزيكلا
 •   سازمان تبليغات شهرستان قائمشهر
 •   بخشداري لاله آباد
 •   تاكسيراني بابل
 •   مدرسه طلاب فيضيه
 •   اداره بهداشت شهرستان آمل
 •   كلينيك رايانه شمال
 •   تعاوني جامعه ورزش آمل
 •   تربيت بدني آمل
 •   شركت زرناب دانه شمال
 •   پايگاه هاي مقاومت 
 •   اداره آتشنشاني بابل
 •   نمايندگي سايپا آقاجان زاده 
 •   نمايندگي سايپا قنبرزاده
 •   نمایندگی سایپا شاکری
 •   تاكسيراني آمل
 •  .....................