تصمیم گیری و حل مسئله
تصمیم گیری و حل مسئله با هم ارتباط داشته ولی دو ادبیات متفاوت می باشد,

زیرا

تصمیم گیری یک مهارت عمومی است. اما حل مسئله نیازمند دانش تخصصی در حوزه ی مورد نظر است.  • شهریور ۱۰, ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |