تماس با ما

شرکت نرم افزاری ترز رایان افزار 

 

  • تلفن شرکت ترز : ۱۳۴ ۹۰ ۳۲۲ ۰۱۱
  • فکس : ۰۱۱۳۲۲۹۱۱۸۷
  • پیامک  :      ۳۰۰۰۶۸۵۹
  • کد پستی: ۴۷۱۳۹۵۵۴۳۱

 

واحد فروش :

 

  • تلفن واحد فروش: ۱۳۴ ۹۰ ۳۲۲ ۰۱۱  داخلی ۲
  • همراه (مدیر فروش) : ۲۲۰۸ ۶۶۶ ۰۹۱۱   

 

واحد پشتیبانی:

 

  • تلفن واحد پشتیبانی: ۱۳۴ ۹۰ ۳۲۲ ۰۱۱  داخلی ۳

 

  • وب سایت : WWW.Trez.IR
  • ایمیل : Info@trez.ir

 

آدرس : مازندران – بابل – چهارراه شهدا – خیابان نواب صفوی – روبروی اشرفی ۱۶ -شرکت نرم افزاری ترز رایان