آگاهی+ تلاش + صبر+ توکل
آگاهی
آگاهی+ تلاش
آگاهی + تلاش+ صبر = رسیدن= موفقیت
آگاهی+ تلاش + صبر+ توکل = درست رسیدن= توفیق


  • مرداد 17, 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ، ، ، ، ،