بیگاری یا بیکاری
بیگاری بکشیم اما بیکاری نکشیم…
تحریم ممکنه بشی اما نباید تحقیر بشی
خودکفا ممکنه نشی اما خوداتکا که می تونی بشی


  • مرداد 17, 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ،