ناامیدی


17ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


تیم سازی و نگرش


17ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


عکس های مفهومی کار تیمی- TeamWork


17ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


عکس های مفهومی کار تیمی- TeamWork- 21-02-95

 

Teamwork Concept

انسانهای بزرگ


16ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


انسانهای بزرگ

امروز برای کدام پله قدم گذاشته اید


16ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


امروز برای کدام پله قدم گذاشته ایدامروز برای کدام پله قدم گذاشته اید

قرار گرفتن کلمات کنار یکدیگر


16ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


کلمات اگر جدا جدا  نوشته شوند ممکن است زیبا باشد ، اما زمانیکه باهم و به نحو درست قرار گیرند مفهوم زیباتری را می رسانند…

شعار کارخانه


16ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


.رضایت از وضع موجود ،دشمن بهبود است

کشکول


16ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


بهترین وسیله برای رسیدن به قرب خدا

خداوند متعال در قرآن می فرماید: وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ (انعام/۹۲) : و آنان همواره بر نمازشان محافظت می کنند. در روایتی امام کاظم (علیه السلام) فرمودند: بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است. (تحت العقول، ص ۴۵۵)
بعضی از دستور العمل هایی در دین است که فوق العاده سریع تأثیر دارد و خیلی زود آدمی را به خدا می رساند. خود خداوند هم روی مواردی دست گذاشته و فرموده است که ایها الناس این موارد شما را جهشی به هدف و مقصود نهایی می رساند.

مثلا نماز را نگاه کنید؛ یک سری تأکیدات خاصی روی آن شده است؛ نماز ستون دین است؛ الصَّلاه عِمَادُ دِینُکُم (میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۷۰) أول ما یحاسب العبد الصلاه فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها (فلاح السائل ص ۱۲۷): اگر نماز را قبول بکنند بقیه اعمال را هم قبول می کنند و اگر نماز را رد بکنند بقیه اعمال را هم رد می کنند.

امام علیّ علیه السلام می فرماید: صَلِّ الصَّلاهَ لِوَقتِها المُوَقَّتِ لَها، ولا تُعَجِّل وَقتَها لِفَراغٍ، ولا تُوَخِّرها عَن وَقتِها لِاشتِغالٍ، واعلَم أنَّ کُلَّ شَی ءٍ مِن عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلاتِکَ؛ نماز را در وقت مقرّرش بخوان و به دلیل بیکار بودن، آن را جلو نینداز، و به دلیل اشتغال به کارى، آن را به تأخیر نیفکن و بدان که همه کارهایت تابع نماز توست. (نهج البلاغه: نامه ۲۷)

 

کشکول


16ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


آیا چیزی هست که تو مالک آن باشی؟ اگر گمان می کنی آنچه داری، تو مالک واقعی اش هستی، اشتباه بزرگی کرده ای و اگر می دانی آنچه داری، مالک واقعی آن نیستی، چرا از آن نمی بخشی؟ و حق خدا و مردم را نمی پردازی تا از وبال و گرفتاری آن روزی که مال و فرزندان به حال کسی نفعی ندارند و جز برای کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا رفته در امان باشی؟