تعریف جدید سواد


31ام مرداد , 1397 بدون دیدگاه


*تعریف جدید سواد*
     باسوادی از نظر یونسکو،
توانایی«تغییر»(Change) می‌باشد.
  به این معنی که دیگر تنها توانایی خواندن و نوشتن و یا تسلط بر دو زبان و یا حتی توانایی استفاده از کامپیوتر مدنظر نیست، بلکه تعریف اخیر بیانگر این است که :
*باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود،*
*تغییری در زندگی خود ایجاد کند.*

ایده های بزرگ و ایده های کوچک


31ام مرداد , 1397 بدون دیدگاه


ایده های بزرگ

اولین بودن یا بهترین بودن؟؟؟


15ام مرداد , 1397 بدون دیدگاه


📌 “اولین” بودن در هیچ کسب‌ و کاری ذاتا ارزشمند نیست. بسیاری از موفق‌ترین‌ها اولین نیستند، بلکه برای مشتری‌های خود بهترین هستند

سرنوشت ، استعداد یا انتخاب؟؟؟


13ام مرداد , 1397 بدون دیدگاه

سرنوشت، استعداد یا انتخاب

چیزی که سرنوشت انسان را میسازد:

استعداد هایش نیست ، بلکه انتخاب هایش است

سرنوشت، استعداد یا انتخاب

شیوه ی طرح نویسی


27ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


شیوه ی طرح نویسی
هدف:
موضوع :
در نهایت چه مشکلی حل میشود یا چه پیشرفتی حاصل می شود:
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
مسئول:
نتایج موردنظر:
زمان انتهای کار:
مزایا:
معایب:
هزینه:
مکانهای پیگیری:
تعداد دهیار برای شروع:
ملزومات مورد دنیاز:
متن پیامک مورد نظر:
پیشنهادات دیگر:
هزینه های جانبی:
میزان درگیری کاری برای واحد:
محل تامین منابع:

عبور ترز از مرزهای سختی و سنگی


17ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


محصولات ترز مرزهای جغرافیایی را در نوردید. آیا اندیشه هایش از مرزهای زمان هم عبور خواهد کرد؟

 

ترز و پاپیون قرمز


17ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


راهی که ترز پیمود


17ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


پیدا کردن راه یا پیدا کردن بهانه


17ام تیر , 1397 بدون دیدگاه


آنکس که بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند و آنکس گه نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را…