نرم افزار دهیاری
معرفی نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز

 

نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز =  راهکار + ابزار  مدیریت روستا

یکی از چالش های دهیاری در مدیریت روستا نداشتن اطلاعات دقیق از روستا،نداشتن درآمدزایی، نبود تفکر سیستمی، عدم مشارکت مردم، کمبود بودجه ، زمانبر بودن گزارش دهی به ادارات و … است.بسیاری از دهیاران برای مدیریت یا درآمدزایی و تحول در روستا اقداماتی نموده اند اما با مشکلاتی مواجه شده اند که برخی مربوط به نبودن راهکار و برخی مربوط به نداشتن ابزار مدیریتی بوده است که باعث انجام نشدن درست کار گردید.

 

با توجه به مشکلات موجود یک دسته بندی اولیه باید داشت که برای این امر ۲ نکته مهم می باشد:
۱- ارائه راهکار ( تجربیات سایر دهیاران+ فرهنگ سازی)
۲- داشتن ابزار ( استفاده از نرم افزار مدیریت جامع دهیاری و صدور عوارض )

 

 

که اگر راهکار اولیه داشته باشیم ولی ابزار آن را نداشته باشیم در زمان عقب خواهیم افتاد و به لحاظ عملیاتی با مشکل مواجه خواهیم شد
واگر ابزار بدون راهکار داشته باشیم ، این ابزار مفید نخواهد بود و اثربخشی و نتیجه گیری درست میسر نخواهد بود
پس نیاز مند به حل هر دو مسئله هستیم که راهکار با فرهنگ سازی و همچنین استفاده از تجربیات سایر دهیاران که قبلا این مسیر را به نحوی آزموده و به نتیجه رسیده اند قابل دستیابی بوده و ابزار مدیریت دهیاری هم امروزه در دسترس می باشد.

با توجه به توضیحات داده شده ، دهیار بعنوان مدیر ارشد روستا ، برای پیاده سازی ایده های خود و درآمدزایی نیاز به راهکار و ابزار دارد که راهکار و ابزار در نرم افزار مدیریت دهیاری ترز دردسترس خواهد بود.

بر این باوریم که دهیاران عزیز ، به دنبال سیستم سازی هستند و سیستمی را بنا خواهند گذاشت که زین پس سوابق و خدمات همه ی افراد برای همیشه ماندگار و ثبت گردد

امید است توانسته باشیم بخشی از مشکل دهیاران عزیز کشور در این حوزه را حل نموده باشیم.

 

نرم افزار دهیاری ترز

 

                 

برخی از امکانات نرم افزار دهیاری تـــرز بطور خلاصه:

 • مدیریت کامل خانوار و افراد روستا
  • مدیریت اطلاعات شناسنامه – کارت ملی – تحصیلی- شغلی – خانوار- بیمه – وضعیت مالی و بهداشت – تولیداسناد الکترونیک – اطلاعات مورد نیاز ثبت احوال- کمیته امداد-بیمه- آموزش و پروش- اداره کار – اسکن مدارک و…
 • مدیریت نامه ها (امور بایگانی و دبیرخانه)
  • امور ثبت – بایگانی – ذخیره سازی – جستجو – انواع نمونه نامه – سربرگ متنوع – چاپ در سایز دلخواه – امکان فکس مستقیم بدون دستگاه فکس- انواع سربرگ – چاپ بدون سربرگ – ویرایشگر قدرتمند-شماره انداز خودکارو….
 • مدیریت مصوبات شوراها
  • سیستماتیک کردن صورتجلسات-ساختار مند نمودن فعالیت شورا – ثبت صورتجلسات- دستور کار جلسه – مدعوین – موضوعات مورد بحث- دعوتنامه – حاضرین- غایبین- چاپ دعوتنامه – چاپ مصوبه با ساختار رسمی مصوبات شوراو…
 • مدیریت سیستم اطلاع رسانی( پیامک )
  • ارائه سازو کار اطلاع رسانی -ارسال پیامک اطلاع رسانی جلسات، مراسم، تسلیت، تبریک، دعوت های عمومی –حوادث غیرمترقبه- جمع آوری آمار-نظرسنجی- مسابقات پیامکی-گرفتن نظرو پیشنهاد از اهالی-اعلام خرابی- سرپرستان – گروههای- فوتی –اعلام بیلان کاری ماهانه – جلب مشارکت عمومی – ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی روستاییان…
 • مدیریت پروانه ساختمان
  • صدور کامل دفترچه پروانه ساختمان- ثبت دفترچه کامل- صدور پروانه تک برگ- صدور گواهی پایان کار-گزارش گیری پروانه- ثبت وآخرین وضعیت پروانه(استعلام از بنیاد مسکن و…)- چاپ کروکی در پروانه تک برگ-اسکن…
 • مدیریت انواع عوارض روستا
  • ارائه سازو کار درآمدزایی- صدور انواع عوارض دلخواه همانند قبض برق و تلفن- صدور اشتراک- ثبت بدهکار و بستانکار – – صدور قبض عوارض تکی- تجمیعی-۲و ۳ بخشی – حساب ابتدای دوره- امکان شناسه واریز بانکی و…
 • مدیریت حواله
  • ارائه سازو کار درآمدزایی حواله- صدور انواع حواله دلخواه برای هر کالا بهمراه رسید- ثبت بدهکار و بستانکار  – صدور-ثبت و مدیریت حواله برای هر کالای دلخواه – حساب ابتدای دوره- امکان گزارش گیری به تفکیک و…
 • مدیریت اماکن مسکونی ، تجاری، عمومی
  • ثبت کلیه اماکن – مغازه – تجاری- مسکونی- نوع کاربری-پروانه ساخت – اطلاعات ملک-اطلاعات مالک و…
 • مدیریت زمین
  • ثبت کلیه زمین ها و اطلاعات ممیزی – سند زمین- ثبت نوع زمین –  نوع کاربری- ثبت حدود اربعه- اطلاعات  اطلاعات ملک-اطلاعات مالک –GPS و…
 • مدیریت چاهها
  • ثبت کلیه چاه – قنوات – نوع چاه – عمق چاه – تاریخ حفر – پروانه چاه -GPS و…
 • مدیریت ادوات کشاورزی و سوخت
  • امور ثبت – جستجو اداوت – گزارش گیری – مدیریت سوخت روستا- مدیریت تعداد هر نوع ادوات و صاحبان و …
 • مدیریت پروانه کسب
  • امور ثبت – جستجو – گزارش گیری – مدیریت پروانه کسب های روستا- مدیریت پروانه کسب روستا و …
 • مدیریت پروژه عمرانی
  • ثبت پیمانکاران – پروژه ها – هزینه پروژه ها- تاریخ شروع و پایان– دریافت گزارش بیلان کاری- ثبت خیرین – ثبت میزان کمک اهالی در پروژه گزارش گیری از پروژه ها – هزینه پروژه و….
 • مدیریت اموال دهیاری
  • راهکگار برای مدیریت اموال دهیاری و گزارش گیری کامل از اموال – ثبت اموال درهیای – مدیریت اموال – برچسب اموال – گزارش گیری – اموال مستعمل و مستهلک – تاریخ تملک و ….
 • مدیریت ماشین آلات دهیاری
  • ثبت ماشین آلات درهیای – مدیریت ماشین آلات – برچسب اموال – گزارش گیری – اموال مستعمل و مستهلک و …
 • مدیریت یادآور الکترونیک
  • ثبت کلیه کار دهیار – مدیریت کارها – گزارش گیری از کار های دهیار – ارسال پیامک خبردهی از جلسات – مدیریت کارهای انجام نشده و انجام شده – امکان گزارش گیری از کار ها جهت مدیریت زمان و کار و….
 • مدیریت خسارات روستا
  • ثبت کلیه خسارات به روستا – ایجاد بایگانی تصویری برای روستا- امکان اسکن تصاویر و یا آپلود مستقیم و …
 • انواع گزارش گیری
 • ایجاد انواع گزارشات دلخواه جهت ارائه به اداراتو بخشداری و فرمانداری و استانداری – امکان تبدیل به فرمتهای دیگر مانند Excel –چاپ –انواع گزارات آماری- گزارشات نموداری- گزارش مجزا برای هر بخش از نرم افزار و…
 • و…

پراکندگی دهیاران در حال استفاده از نرم افزار دهیاری ترز

برخی از جلسات شرکت ترز در استانها :


مشکلاتی که توسط نرم افزار دهیاری بصورت تضمینی حل خواهد شد :

 1. سیستم مدیریت خانوار با اطلاعات کامل شناسنامه ای
 2. سیستم سوابق و پرونده کلیه اهالی روستا
 3. پیاده سازی سیستم درآمدزایی (عوارض گیری)
 4. صدور پروانه ساختمان – صدور پروانه تک برگ و دفترچه – صدور گواهینامه پایان ساخت
 5. پیاده سازی سیستم صدور ومدیریت هرنوع عوارض (زباله- ساختمانی -کسب و کار و…)
 6. سیستماتیک نمودن و مدیریت کامل مصوبات شوراها بهمراه سربرگ مصوبات
 7. مدیریت نامه های ارسالی و دریافتی (سیستم دبیرخانه) با نمونه نامه و شماره اتداز خودکار
 8. سیستم های نموداری و آماری برای مدیریت علمی روستا
 9. تحول در سیستم اطلاع رسانی به اهالی در هر جای کشور و پیامک
 10. مدیریت کامل اطلاعات ممیزی(زمین، اماکن عمومی، خصوصی و…)
 11. مدیریت کامل پروژه های عمرانی و اعلام بیلان کاری
 12. مدیریت اموال دهیاری و ماشین آلات دهیاری
 13. مدیریت کامل اداوات کشاورزی
 14. سیستم درآمدزایی با سیستم صدور حواله
 15. سیستم مدیریت کار و وظایف دهیاری و…

در واقع شما با مبلغی برابر یک موبایل معمولی یا یک چاپگر یا یک جعبه ابزار و آچاری که یک مکانیک برای کار خود فراهم می کند، برای همیشه زیرساخت اطلاعاتی برای دهیاری و پیشرفت روستا خواهید ساخت.


به کمک نرم افزارجامع دهیاری ترز به چه امکاناتی دسترسی دارید ؟

 

 • اطلاعات تمام افراد روستا با جزیئات کامل در اختیار دهیاران می باشد
 • دیگر برای هر کاری نیاز به گرفتن اطلاعات افراد ندارید و کافیست تنها یکبار در نرم افزار اطلاعات را وارد نمایید
 • اطلاعات کامل تمام خانوار ها با جزئیات کامل در اختیارتان می باشد
 • اطلاعات کامل تمام اعضای یک خانوار به همراه فوتی های خانوار با جزئیات کامل در اختیار شماست
 • اطلاعات افراد غیر ساکن در روستا که با روستا در ارتباطند(فرضا در روستا زمین یا ملک دارند) برای شما قابل دسترس می باشد
 • دیگر شماره های منزل و همراه اعضای خانوار و روستا در دسترستان می باشد
 • داشتن اطلاعات سرپرستان خانوار ها با جزئیات کامل
 • برای دادن اطلاعات سرپرستان خانوار به سازمانهای دیگر نیاز به نوشتن های تکراری وصرف زمان نمی باشد بلکه در کمترین زمان و تنها با انتخاب یک گزینه، اسامی همه ی سرپرستان خانوارها قابل چاپ می باشد
 • اطلاعات متولدین از سال جاری
 • اطلاعات متولدین از هر سال دلخواه فرضا تمام متولین سال۱۳۴۰ به بعد
 • داشتن اطلاعات متوفیان از سال جاری و هر سال دلخواه
 • نامه هایتان دسته بندی شده و بر اساس موضوع ، تاریخ ، مبدا ، یا مقصد قابل دسترس می باشد
 • نامه هایتان گم نخواهد شد
 • تمام اطلاعات نامه های یکسال و یا سالیان دلخواه به سهولت در اختیارتان می باشد
 • چاپ تمامی افراد محل به صورت پشت سرهم یا به صورت خانوار به خانوار
 • اطلاعات انواع ادوات جهت تخصیص سوخت در دسترستان می باشد
 • اطلاعات تمامی چاهها با مشخصات مالک و ملک و … قابل دسترس می باشد
 • نوع کاربری زمینها مشخص خواهد بود
 • نوع زمین نیز مشخص خواهد بود
 • اینکه زمین سند دارد یا نه قابل دسترس می باشد
 • و اینکه اگر زمین سند دارد مشخصات سند قابل ثبت می باشد
 • حدود اربعه زمینها قابل دسترس می باشد
 • جوازدار بودن چاهها نیز به همراه اطلاعات جواز قابل دسترس می باشد
 • در مورد اماکن ، اطلاعات مربوط به مساحت و تاریخ ساخت و … قابل دسترس می باشد
 • همچنین امکانات مکان از قبیل آب و برق و تلفن و گاز نیز برای شما قابل دسترس خواهد بود
 • در صورت داردابودن پروانه ساخت، اطلاعات پروانه ساخت نیز قابل دسترسی است
 • داشتن اطلاعات تمام نامه های دریافتی بر اساس موارد دلخواه
 • داشتن اطلاعات تمام خانوارهای یک خیابان یا یک کوچه خاص
 • داشتن اطلاعات کد پستی و کد ملی افراد
 • داشتن اطلاعات تمام اماکن مسکونی موجود در محل
 • داشتن اطلاعات اماکن تجاری موجود در محل
 • داشتن تمام اطلاعات اماکن عمومی موجود در محل
 • داشتن اطلاعات صاحبان زمین ها
 • داشتن اطلاعات زمین های یک شخص
 • تفکیک زمین ها بر اساس نوع کاربری
 • کلیه اطلاعات پرونه کسب اهالی روستا در اختیارتان می باشد
 • قابلیت چاپ هر مشخصه دلخواه برای هر فرد (فرضا چاپ فقط نام و نام خانوادگی و شماره ملی )
 • و…

 

 

فیلم نرم افزار جامع دهیاری ترز در یک نگاه (نسخه ۴ )

 

تصاویری بخشهایی از نرم افزار جامع مدیریت دهیاری تــرز: 

 

رضایت نامه مشتریان نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز :

 

برای اطلاع از هزینه نرم افزار از طریق این لینک مشخصات خود را برای ما ارسال بفرمایید

در واقع شما با مبلغی برابر نصف هزینه یک کامپیوتر معمولی یا یک موبایل ساده یا یک چاپگر یا یک جعبه ابزار و آچاری که یک مکانیک برای کار خود فراهم می کند، برای همیشه زیرساخت اطلاعاتی برای دهیاری و پیشرفت روستا خواهید ساخت.

توجه : در صورتی که نیاز به تست نرم افزار دارید می توانید با استفاده از نرم افزار تیم ویور با هماهنگی قبلی نرم افزار دهیاری ترز را بصورت آنلاین مشاهده نمایید برای هماهنگی و دیدن نرم افزار  با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

اقای مهدی زاده: ۳۲۲۹۹۸۵۷ ۰۱۱ – ۳۲۲۹۹۸۵۶ ۰۱۱در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸  تماس حاصل نمایید.

توجه:

۱- نسخه های جدید نرم افزار دهیاری ترز، همه ی امکانات نسخه قدیمی را دارا می باشد

۲- دهیارانی که از قبل نسخه کامل را خریداری نموده اند ، می توانند امکانات و نسخه جدید را بصورت رایگان دریافت و بروزرسانی نمایند

۳- به همراه نرم افزار دهیاری برخی نرم افزار های کاربردی جهت پشتیبانی ارائه خواهد شد که برای دهیارانی که در استفاده مشکل دارند پشتیبانی بصورت رایگان انجام خواهد شد

۴- کلیه خدمات پشتیبانی و بروزرسانی و امکانات جدید تا یکسال بصورت رایگان می باشد

۵-  برای دهیارانی که در بخش نامه ها سربرگ خاصی برای استان و یا دهیاری خود دارند و در ورود سربرگ مشکل دارند می توانند با بخش پشتیبانی هماهنگ نمایند

۶-  در صورت درخواست امکانات جدید ، می توانید درخواست های خود را در بخش پیشنهادات برای شرکت ارسال نمایید و یا در سربرگ دهیاری ،شورا و یا بخشداری به شماره  ۳۲۲۹۰۱۳۴ ۰۱۱ فکس نمایید تا به بخش تولید برای بررسی فنی و امکان سنجی ارسال گردد

نکته: نرم افزار با نسخه های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی ویندوز های XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 سازگار است.


نقشه پراکندگی دهیاران در حال استفاده نرم افزار دهیاری ترز

 

نظرات دهیاران در مورد نرم افزار جامع مدیریت دهیاری

 

 

 

 عضویت در : • اسفند 24, 1395
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |